Siirry sisältöön

Palvelut

VanVal Oy tarjoaa nykyaikaisen vaihtoehdon helpottamaan rakentamiseen liittyviä haasteita. Palveluiden avulla luodaan dialogia urakoitsijoiden ja rakennuttajien kesken yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. VanVal Oy:n kautta saat myös sähköistä dokumentaatiota, joka selkeyttää rakennusprojektia. Palveluihin kuuluvat sekä vastaavan työnjohtajan tehtävät että pääsuunnittelijana toimiminen.

Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaallasi toimitaan rakentamismääräysten ja suunnitelmien mukaan

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Luvanvarainen rakentaminen edellyttää aina vastaavan työnjohtajan toimimista hankkeessa.

Koska useimmat rakennuttajat eivät ole alan ammattilaisia, on vastaava työnjohtaja yksi tärkeimmistä rakennuksen toteutusvaiheessa tarvittavista henkilöistä. Vastaava työnjohtaja on rakennuttajan etuja ajava rakennusalan asiantuntija, joka luo dialogia urakoitsijoiden ja rakennuttajien kesken yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Pääsuunnittelija auttaa rakennusluvan hankkimisessa

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa rakennushankkeen suunnitelmien yhteensopivuus, laatu ja lainmukaisuus. Lisäksi pääsuunnittelijaksi valitun pitää huolehtia siitä, että suunnittelussa hyödynnetään riittävästi kunkin erityisalan asiantuntemusta. Pääsuunnittelija auttaa myös rakennusluvan hankkimisessa.

Palveluidemme avulla saat paremmat lähtökohdat rakennushankkeeseen ryhtymiseen – rakennusvalvonnan palvelut aina asiantuntevasti, ota yhteyttä!